Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 1,00 % dňa 1. augusta 2010 – Výmenný kurz eura