Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: 1,00 % 2010. gada 1. augusts – Euro maiņas kurss