Cauza C-311/11 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 iulie 2012 — Smart Technologies ULC/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) — Marca verbală WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Marcă constituită dintr un slogan publicitar — Caracter distinctiv — Refuzul înregistrării]