2014/288/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 mai 2014 în ceea ce privește cerințele comune de raportare standard pentru programele naționale de eradicare, control și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, cofinanțate de Uniune, și de abrogare a Deciziei 2008/940/CE [notificată cu numărul C(2014) 2976]