Întrebare scrisă E-9384/10 Marc Tarabella (S&D) adresată Comisiei. Anul european al îmbătrânirii active