2012/648/UE: Decizia Consiliului din 16 octombrie 2012 de numire a unui membru belgian și a unui supleant belgian în cadrul Comitetului Regiunilor