Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 4064/1988 al Comisiei din 21 decembrie 1988 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 46a din regimul aplicabil agenților Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă$