Cauza C-402/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'État (Franța) la 6 august 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer