Cauza T-179/11: Hotărârea Tribunalului din 22 mai 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/OAPI — Seven (SEVEN SUMMITS) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative SEVEN SUMMITS — Marca comunitară figurativă anterioară Seven — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]