KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Par Kopienas stratēģijas pārskatīšanu attiecībā uz dzīvsudrabu