KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio peržiūros