Portugalia/Comisia TITJUR Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 3 martie 2011. # Republica Portugheză împotriva Comisiei Europene. # FEDER - Reducerea unei contribuții financiare - Subvenție globală de sprijin pentru investiții locale în Portugalia - Acțiune în anulare - Cheltuieli suportate efectiv - Clauză compromisorie. # Cauza T-387/07.