Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomiceTITLUL II - Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleareCAPITOLUL 6 - APROVIZIONAREASecțiunea 6 - Dispoziții specialeArticolul 74