Cauza T-192/06: Hotărârea Tribunalului din 16 iunie 2011 — Caffaro/Comisia ( „Concurență — Înțelegeri — Peroxid de hidrogen și perborat de sodiu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Amenzi — Prescripție — Tratament diferențiat — Durata încălcării — Circumstanțe atenuante” )