Vec C-349/09: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora zo 14. decembra 2010 — Európska komisia/Poľská republika