Asia C-349/09: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 14.12.2010 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta