Дело C-349/09: Определение на председателя на трети състав на Съда от 14 декември 2010 г. — Европейска комисия/Република Полша