Întrebare scrisă E-009257/11 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Lucrătorii imigranți – cursuri profesionale și exercitarea profesiei