Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6281 – Microsoft/Skype) Tekst mający znaczenie dla EOG