Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6281 — Microsoft/Skype) Voor de EER relevante tekst