Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6281 – Microsoft/Skype) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti