Întrebare scrisă E-0183/10 adresată de João Ferreira (GUE/NGL) Comisiei. Biocombustibilii și producția de energie electrică din deșeuri organice solide