Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 256, 2013