Întrebare scrisă E-005501/11 Bart Staes (Verts/ALE) adresată Comisiei. Cooperarea dintre UE și guvernul palestinian de uniune națională