Întrebare scrisă E-001111/11 Bart Staes (Verts/ALE) adresată Comisiei. Controlul democratic al Codex Alimentarius (CA)