Întrebare scrisă E-011973/11 Auke Zijlstra (NI) adresată Comisiei. Comisia dorește mai multă solidaritate în cadrul sistemului de azil