Писмен въпрос E-0790/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Михаил Касянов