Întrebare scrisă E-8465/10 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Devalorizarea yuanului