Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2012 Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2011 om allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2012 (2011/2042(BUD))