Priprava proračuna za leto 2012 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2011 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2012 (2011/2042(BUD))