Príprava rozpočtu na rok 2012 Uznesenie Európskeho parlamentu z  24. marca 2011 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2012 (2011/2042(BUD))