Pregătirea bugetului 2012 Rezoluția Parlamentului European din 24 martie 2011 privind orientările generale pentru pregătirea bugetului 2012 (2011/2042(BUD))