Algemene richtsnoeren voor de opstelling van de begroting 2012 Resolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over algemene richtsnoeren voor het opstellen van de begroting voor 2012 (2011/2042(BUD))