Vispārējās pamatnostādnes attiecībā uz 2012. finanšu gada budžeta izstrādi Eiropas Parlamenta 2011. gada 24. marta rezolūcija par vispārējām pamatnostādnēm attiecībā uz 2012. finanšu gada budžeta izstrādi (2011/2042(BUD))