2012 m. biudžeto rengimas 2011 m. kovo 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2012 m. biudžeto sudarymo procedūros bendrų gairių (2011/2042(BUD))