2012. aasta eelarve koostamine Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2011 . aasta resolutsioon üldsuuniste kohta 2012. aasta eelarve koostamiseks (2011/2042(BUD))