Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.26547 – C/11 (ex NN 49/10) – Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju rybołówstwa – Nadużycie programu pomocy N 274/03 – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tekst mający znaczenie dla EOG