Riigiabi – Belgia – Riigiabi SA.26547 – C/11 (ex NN 49/10) – Kalanduse säästva arengu fond – Abikava N 274/03 väärkasutamine – Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikele 2 EMPs kohaldatav tekst