Státní podpora – Belgie – Státní podpora SA.26547 – C/11 (ex NN 49/10) – Nadace pro udržitelný rozvoj rybolovu – Zneužití režimu podpory N 274/03 – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie Text s významem pro EHP