Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia o EOG