ETA:n sekakomitean päätös N:o 66/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012 , ETA-sopimuksen liitteen XV (Valtion tuki) muuttamisesta