Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2012 ze dne 30. března 2012 , kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP