Avizul Comitetului European al Regiunilor asupra Regulamentului privind dispozițiile comune