Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomiceTITLUL II - Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleareCAPITOLUL 2 - DIFUZAREA CUNOȘTINȚELORSecțiunea 2 - Alte cunoștințeArticolul 14