Întrebare scrisă P-010172/11 Mikael Gustafsson (GUE/NGL) adresată Comisiei. Veniturile provenite din licitarea certificatelor de emisii în cadrul schemei de comercializare