2011/768/UE: Decizia Consiliului din 27 octombrie 2011 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Australia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și a articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană