Întrebare scrisă E-0420/10 adresată de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Comisiei. Cerere de oferte pentru gestionarea sistemelor de pensii ocupaţionale