Rectificare la avizul în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului, astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare 2011/667/PESC a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1000/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran ( JO C 299, 11.10.2011 )