Întrebare scrisă E-3389/09 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Stoparea pirateriei