Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomiceANEXEANEXA I - DOMENIUL DE CERCETĂRI PRIVIND ENERGIA NUCLEARĂ CONFORM ARTICOLULUI 4 DIN TRATAT